• อาทิตย์. มิ.ย. 9th, 2024

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ขุนเขาและยอดดอย เที่ยวได้ทั้งปี

  • Home
  • อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ขุนเขาและยอดดอย เที่ยวได้ทั้งปี

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ขุนเขาและยอดดอย เที่ยวได้ทั้งปี 

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุม ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของประเทศไทย มีสภาพป่า เป็นต้นน้ำลำธาร ของแม่น่ำหลายสาย และเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นน้ำปิง ที่ให้พลังงานไฟฟ้า ที่เขื่อนภูมิพล มีลักษณะทางธรรมชาติ ที่สวยงาม มีน้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดของประเทศ เนื้อที่ประมาณ 482.4กิโลเมตรหรือ301,500ไร่

  ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบไปด้วย ภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูง รองลงมา คือดอยหัวหมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ดอยอินนนท์ เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ แม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นน้ำ แม่น้ำปิง ที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล

  ลักษณะภูมิอากาศ ด้วยสภาพพื้นที่ เป็นภูเขาสูงถึง 2,565 เมตร อากาศจึงหนาวเย็น ตลอดปีและ มีความชื้นสูงมาก โดยเฉพาะบนดอย แม้จะนำฟีนมาก่อไฟ ก็จะทำให้ติดไฟได้ยาก ในฤดูหนาวอุณหภูมิ จะลดต่ำกว่า ศูนย์องศาเซลเซียลทุกปี ในฤดูร้อน ถึงแม้อากาศ ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรืออำเภอใกล้เคียง จะร้อน แต่บนยอดดอย ก็ยังมีอากาศหนาวเย็น จะต้องสวมเสื้อกันหนาว เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะไปท่องเทียว ดอยอินทนนท์ ควรเตรียมเสื้อผ้าหนาๆ ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

  พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ป่าไม่ในเขตอุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ จะมีหลากหลายชนิด คือ ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สัก ตะเคียน สนเขา เต็ง เหียง มะเกลือ แดง ประดู่่ รกฟ้า มะค่า เก็ดแดง จำปีป่า ตะแบก และนอกจากนี้ ยังมีดอกไม่ป่าที่สวยงาม หลายชนิด เช่นฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี และกุหลาบป่า สำหรับมอส ข้าวตอกฤาษี ออสมันต้า มีอยู่ทั่วไป ในระดับสูง เนื่องด้วยสัตว์ป่า ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ที่นี้มีจำนวนลดลงไปมาก

  เนื่องจากชาวเขา ในเผ่าต่างๆ ล่าสัตว์มาเป็นอาหาร และ่ป่าซึ่งเป็น ที่อยู่อาศัย ถูกแผ้วถางลงมาก ทำให้สัตว์ใหญ่ บางชนิด หมดไปจากป่านี้ ในปัจจุบันยังมีสัตว์ ที่หลงเหลืออยู่บ้าง ได้แก่ เลียงผา กวางผา กวาง เสือ หมูป่า หมี ชะนี กระต่ายป่า และไก่ป่า

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ แหล่งท่องเที่ยว และจุดเด่นของที่นี้ก็คือ

  ในปัจจุบันนี้ ทางทหารได้ตัดถนน ขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ ทำให้เดินทางไปโดยรถยนต์ ได้สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัส ธรรมชาติอย่างแท้จริง ก็อาจจะเลือกใช้การเดินเท้า ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม ก่อนที่จะมีทางรถยนต์ ทางเดินที่นิยมกัน มักจะเริ่มต้นจากน้ำตกแม่กลาง คืนแรกนั้นพักที่ หมู่บ้านกะเหรี่ยง หรือกลางป่า คืนที่2พักที่หมู่บ้าน กะเหรี่ยงผาหม่อน คืนที่3พักที่ปางสมเด็จ แล้วขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ ในระหว่างทาง จะได้รับความเพลิดเพลิน กับบรรยากาศป่าเขา และได้ศึกษาความเป็นอยู่ ของชาวกะเหรี่ยงไปด้วย

  จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้ คือ ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาสูงสุด ของประเทศไทย ซึ่งคนไทยส่วนมาก ต้องการไปสัมผัส เพื่อนประวัติของชีวติ อากาศบนยอดดอย หนาวเย็นเหมือนอยู่ในเมืองหนาว ยามฤดูหนาวจัด ก็เมฆหมอกครึ้ม บรรยากาศดังกลาวนี้ ไม่อาจหาได้ ในส่วนอื่นของประเทศ ต้นไม้ในบริเวณยอดดอย ก็แปลกกว่าที่อื่น เพราะมีสภาพดังป่าโลกล้านปี ต้นไม่มีตะไคร่และมอส จับเขียวครึ้ม พันธุ์ไม้ดอก ่เช่น กุหลาบป่า คล้ายกับที่ภูกระดึง แต่สูงใหญ่กว่า จึงเรียกว่า “กุหลาบพันปี”

  บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 ณ ดอยขุนกลาง ภูมิประเทศโดยรอบ จะเป็นทุ่งหญ้าคา เนื่องจากถูกถาง เมื่อ50 ปีที่แล้ว เป็นดอยที่ลดหลั่น โดยเฉพาะในฤดูฝนจะเขียวขจี เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก อย่างไรก็ตาม บุคคลส่วนมาก ก็ยังรักที่จะเห็นป่า มากกว่าที่จะเห็นทุ่งหญ้าคาแบบนั้น

  น้ำตกสิริภูมิ เดิมชื่อว่า น้ำตาเลาลี ตามชื่อของชาวเขาที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้กับน้ำตกนี้ ต่อมา ม.ร.ว จักรทอง ทองใหญ่ ได้ขนานนามว่า “สิริภูมิ”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ น้ำตกนี้อยู่ใกล้กับหลักกิโลเมตรที่31 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์

  พระมหาธาตุเจดีย์ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 41.5 ถ.จอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์ เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยกองทัพอากาศได้จัดสร้างถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ น้ำตกแม่กลาง อยู่่ื่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจากถนนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ประมาณหลักกิโลเมตรที่8 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ1 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกแม่กลาง

  น้ำตกแม่ยะ อยู่ทางทิศใต้ของอุทยาน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยแม่ยะ มีความสูงถึง 260เมตร จนกล่าวกันว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศ เหมือนเอาบรรดาน้ำตกต่างๆมารวมกันไว้ที่ทางเข้าน้ำตกจะแยกจากถนนสายจอมทอง-ฮอด ไปทางขวามือซึ่งจะมีป้ายบอกไว้ที่ข้างทาง

  น้ำตกวชิรธาร หรือน้ำตกเมืองโยง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง อยู๋ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 22 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลจากหน้าผาสูงถึง 70 เมตร  ibcbets

  อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

  เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ  การเดินทาง และสถานที่ติดต่อ

  เส้นทางกิ่วแม่ปาน เส้นทางดอยหัวเสือ เส้นทางน้ำตกแม่ปัน เส้นทางน้ำตกผาดอกเสี้ยว จะพบกับความแตกต่าง และความงดงามที่น่าอัศจรรย์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้ง องค์พระสถูปพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้ำบริจินดา เป็นถ้ำขนาดกลาง ทางกลางสภาพป่าเต็งรัง มีหินงอกที่สวยงาม

  การเดินทางไปดอยอินทนนท์ โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 58 ก่อนถึงตลาดอำเภอจอมทอง จะมีถนนแยกไปทางขวามือ คือ ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ซึ่งจะมีระยะทางถึงยอดดอยอินทนนท์ ประมาณ 48 กิโลเมตร และจากแยกนี้ เดินทางไปอีกประมาณกิโลเมตรที่ 8 จะมีเส้นทางแยกทางซ้ายมือเลี้ยงเข้าไป1กิโลเมตร จะถึงน้ำตกแม่กลาง และที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 31  สถานที่ท่องเที่ยว

  สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 053-355728,268550